główna zawartość
artykuł nr 1

Kontakt - Powiatowe Pogotowie Ratunkowe w Świdnicy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Powiatowe Pogotowie Ratunkowe w Świdnicy
ul. Leśna 31
58-100 Świdnica

E-mail: biuro@999.swidnica.pl

sekretariat
74 850 09 90
74 850 09 89