główna zawartość

Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. Przetargi - rok 2018

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO Z-CY DYREKTORA DS. LECZNICTWA W SPZOZ POWIATOWE...

SP ZOZ Powiatowe Pogotowie Ratunkowe w Świdnicy ogłasza konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Powiatowe Pogotowie Ratunkowe w Świdnicy w wymiarze ½ etatu ul. Leśna 31, 58-100 Świdnica tel. 74/85-00-990 fax 74/85-00-989 Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o następujące akty prawne: art. 49 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2018, poz. 160), Obwieszczenie ...

Utworzony: 2018-09-12 | Zmodyfikowany: 2018-09-12 10:41

2. Przetargi - rok 2018

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZAKUP SYSTEMÓW DO KOMPRESJI KLATKI PIERSIOWEJ DLA POWIATO...

AZR.071.1.2018.AM ogłasza przetarg nieograniczony na zakup systemów do kompresji klatki piersiowej dla Powiatowego Pogotowia Ratunkowego w Świdnicy CPV 33.18.22.00-1 - Urządzenie do stymulacji pracy serca 1. Wymagany termin realizacji do: 21 dni od dnia podpisania umowy. 2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych urządzeń do kompresji klatki piersiowej w ilości sztuk dwie. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia została zamieszczona na stronie internetowej www.999swidnica.4bi...

Utworzony: 2018-06-15 | Zmodyfikowany: 2018-07-05 08:30

3. Przetargi - rok 2018

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ AMBULANSU SANITARNEGO I SPRZĘTU MEDYCZ...

Ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż ambulansu sanitarnego i sprzętu medycznego wraz z załącznikami Protokół z posiedzenia Komisji przetargowej w dniu 30.04.2018 r.

Utworzony: 2018-04-16 | Zmodyfikowany: 2018-05-07 08:59

4. Statut

STATUT SPZOZ POWIATOWE POGOTOWIE RATUNKOWE W ŚWIDNICY

/UserFiles/File/STATUT-2017.pdf

Utworzony: 2018-04-06 | Zmodyfikowany: 2018-04-06 11:12

5. Stacja Wyjazdowa w Świdnicy

Stacja Wyjazdowa w Świdnicy - dane teleadresowe

Adres: ul. Leśna 31 58-100 Świdnica tel. 74 662-27-80 fax. 74 851 32 32 TRANSPORTY SANITARNE tel. 74/ 662-27-80 NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA tel. 74/ 662-27-80 Lokalizacja na mapie:

Utworzony: 2017-07-27 | Zmodyfikowany: 2018-02-28 12:06

6. Struktura organizacyjna

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Utworzony: 2018-02-28 | Zmodyfikowany: 2018-02-28 11:56

7. Rada społeczna

Rada Społeczna

Rada Społeczna SPZOZ Powiatowego Pogotowia Ratunkowego w Świdnicy, zgodnie z art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2012 r. o działalności leczniczej ( Dz. U. 2016, poz. 1638) jest organem inicjującym i opiniodawczym podmiotu, tworzącego zakład oraz organem doradczym Dyrektora SP ZOZ Powiatowego Pogotowia Ratunkowego w Świdnicy. Zadania Rady Społecznej określa art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2012 r. o działalności leczniej (Dz. U. 2016, poz. 1638). Tryb pracy Rady Społecznej SPZOZ ...

Utworzony: 2017-10-19 | Zmodyfikowany: 2017-10-19 11:00

8. Przedmiot działania

Zadania Pogotowia Ratunkowego w Świdnicy

Zadania pogotowia ratunkowego: 1) świadczenie medycznych czynności ratunkowych w celu ratowania osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego; 2) świadczenie usług transportu sanitarnego; 3) organizowanie, koordynowanie oraz udział w akcjach ratowniczych w razie klęsk żywiołowych, katastrof, a także udział w innych zdarzeniach zagrażających życiu w skali masowej; 4) udostępnianie dokumentacji medycznej zgodnie z ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta ( D...

Utworzony: 2017-10-19 | Zmodyfikowany: 2017-10-19 10:55

9. Dane teleadresowe

Kontakt - Powiatowe Pogotowie Ratunkowe w Świdnicy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Powiatowe Pogotowie Ratunkowe w Świdnicy ul. Leśna 31 58-100 Świdnica E-mail: biuro@999.swidnica.pl sekretariat 74 850 09 90 74 850 09 89

Utworzony: 2017-07-26 | Zmodyfikowany: 2017-09-01 13:16

10. Dyrekcja

Dane osób zarządzających jednostką

Dyrektor Małgorzata Jurkowska Z-ca dyrektora ds. lecznictwa Tomasz Derej Główny Księgowy Danuta Zisiadu Przełożony Pielęgniarz Cezary Bzdyla

Utworzony: 2017-09-01 | Zmodyfikowany: 2017-09-01 13:13

11. Podstacja Wyjazdowa w Jaworzynie Śląskiej

Dane kontaktowe

ul. 1-go Maja 7 58-140 Jaworzyna Śląska tel. 74/858-83-05

Utworzony: 2017-09-01 | Zmodyfikowany: 2017-09-01 13:12

12. Podstacja Wyjazdowa w Strzegomiu

Dane kontaktowe

ul. Armii Krajowej 23 58-150 Strzegom tel. 74/855-13-25

Utworzony: 2017-09-01 | Zmodyfikowany: 2017-09-01 13:10

13. Podstacja Wyjazdowa w Świebodzicach

Dane kontaktowe:

ul. Wiejska 22a 58-160 Świebodzice tel. 74/854-02-00

Utworzony: 2017-09-01 | Zmodyfikowany: 2017-09-01 13:07

14. Redakcja BIP

Redakcja Biuletynu

Biuletyn Informacji Publicznej obsługują: Adriana Musiał tel. 74 850 09 90 email: biuro@999.swidnica.pl Redaktor

Utworzony: 2017-07-26 | Zmodyfikowany: 2017-07-26 12:38

15. Strona główna

Witamy na naszej stronie Biuletynu Informacji Publicznej

Utworzony: 2017-07-26 | Zmodyfikowany: 2017-07-26 12:35