główna zawartość
artykuł nr 1

Zadania Pogotowia Ratunkowego w Świdnicy

Zadania pogotowia ratunkowego:

1) świadczenie medycznych czynności ratunkowych w  celu ratowania osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego;

2) świadczenie usług transportu sanitarnego;

3) organizowanie, koordynowanie oraz udział w akcjach ratowniczych w razie klęsk żywiołowych, katastrof, a także udział w innych zdarzeniach zagrażających życiu w skali masowej;

4) udostępnianie dokumentacji medycznej zgodnie z ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta ( Dz. U. z 2016 r.,  poz. 186  z późn. zm. );

5) prowadzenie Świdnickiej Szkoły Ratownictwa;

6) realizacja zadań na potrzeby obronne państwa.