główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

21. Data: 2018-04-06 11:06
Dział: Akty Prawne > Statut
Opis zmian: dodanie artykułu: STATUT SPZOZ POWIATOWE POGOTOWIE RATUNKOWE W ŚWIDNICY
Wykonanie: Adriana Musiał
22. Data: 2018-03-01 10:16
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Przetargi - rok 2018 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż ambulansu sanitarnego należących do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Powiatowego Pogotowia Ratunkowego w Świdnicy
Wykonanie: Adriana Musiał
23. Data: 2018-02-28 12:08
Dział: Informacje Podstawowe > Dane teleadresowe > Stacja Wyjazdowa w Świdnicy >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Stacja Wyjazdowa w Świdnicy - dane teleadresowe
Wykonanie: Adriana Musiał
24. Data: 2018-02-28 12:05
Dział: Informacje Podstawowe > Dane teleadresowe > Stacja Wyjazdowa w Świdnicy >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Stacja Wyjazdowa w Świdnicy - dane teleadresowe
Wykonanie: Adriana Musiał
25. Data: 2018-02-28 11:59
Dział: Informacje Podstawowe > Struktura organizacyjna
Opis zmian: dodanie artykułu: STRUKTURA ORGANIZACYJNA
Wykonanie: Adriana Musiał
26. Data: 2017-10-19 11:07
Dział: Administracja > Rada społeczna
Opis zmian: dodanie artykułu: Rada Społeczna
Wykonanie: Adriana Musiał
27. Data: 2017-10-19 10:57
Dział: Informacje Podstawowe > Przedmiot działania
Opis zmian: dodanie artykułu: Zadania Pogotowia Ratunkowego w Świdnicy
Wykonanie: Adriana Musiał
28. Data: 2017-09-01 13:26
Dział: Informacje Podstawowe > Dane teleadresowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Kontakt - Powiatowe Pogotowie Ratunkowe w Świdnicy
Wykonanie: Adriana Musiał
29. Data: 2017-09-01 13:15
Dział: Administracja > Dyrekcja
Opis zmian: dodanie artykułu: Dane osób zarządzających jednostką
Wykonanie: Adriana Musiał
30. Data: 2017-09-01 13:12
Dział: Informacje Podstawowe > Dane teleadresowe > Podstacja Wyjazdowa w Jaworzynie Śląskiej >
Opis zmian: dodanie artykułu: Dane kontaktowe
Wykonanie: Adriana Musiał