główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

11. Data: 2018-06-18 07:30
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Przetargi - rok 2018 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZAKUP SYSTEMÓW DO KOMPRESJI KLATKI PIERSIOWEJ DLA POWIATOWEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO W ŚWIDNICY.
Dodatkowy opis redaktora: poprawa błędów pisarskich w SIWZ
Wykonanie: Adriana Musiał
12. Data: 2018-06-15 09:49
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Przetargi - rok 2018 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZAKUP SYSTEMÓW DO KOMPRESJI KLATKI PIERSIOWEJ DLA POWIATOWEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO W ŚWIDNICY.
Dodatkowy opis redaktora: DODANO ZAŁĄCZNIKI OD 1 DO 8
Wykonanie: Adriana Musiał
13. Data: 2018-06-15 08:57
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Przetargi - rok 2018 >
Opis zmian: dodanie artykułu: PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZAKUP SYSTEMÓW DO KOMPRESJI KLATKI PIERSIOWEJ DLA POWIATOWEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO W ŚWIDNICY
Wykonanie: Adriana Musiał
14. Data: 2018-05-07 09:01
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Przetargi - rok 2018 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ AMBULANSU SANITARNEGO I SPRZĘTU MEDYCZNEGO NALEŻĄCEGO DO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ POWIATOWEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO W ŚWIDNICY.
Dodatkowy opis redaktora: dodano Protokół z posiedzenia Komisji przetargowej z 30.04.2018
Wykonanie: Adriana Musiał
15. Data: 2018-04-16 08:33
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Przetargi - rok 2018 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ AMBULANSU SANITARNEGO I SPRZĘTU MEDYCZNEGO NALEŻĄCEGO DO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ POWIATOWEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO W ŚWIDNICY.
Dodatkowy opis redaktora: dodanie ogłoszenia w formie załącznika
Wykonanie: Adriana Musiał
16. Data: 2018-04-16 08:28
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Przetargi - rok 2018 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ AMBULANSU SANITARNEGO I SPRZĘTU MEDYCZNEGO NALEŻĄCEGO DO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ POWIATOWEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO W ŚWIDNICY
Wykonanie: Adriana Musiał
17. Data: 2018-04-16 08:26
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Przetargi - rok 2018 >
Opis zmian: dodanie artykułu: OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ AMBULANSU SANITARNEGO I SPRZĘTU MEDYCZNEGO NALEŻĄCEGO DO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ POWIATOWEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO W ŚWIDNICY
Wykonanie: Adriana Musiał
18. Data: 2018-04-16 08:24
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Przetargi - rok 2018 >
Opis zmian: usunięcie artykułu: Ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż ambulansu sanitarnego należących do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Powiatowego Pogotowia Ratunkowego w Świdnicy
Wykonanie: Adriana Musiał
19. Data: 2018-04-06 11:23
Dział: Akty Prawne > Statut
Opis zmian: aktualizacja artykułu: STATUT SPZOZ POWIATOWE POGOTOWIE RATUNKOWE W ŚWIDNICY
Wykonanie: Adriana Musiał
20. Data: 2018-04-06 11:08
Dział: Akty Prawne > Statut
Opis zmian: aktualizacja artykułu: STATUT SPZOZ POWIATOWE POGOTOWIE RATUNKOWE W ŚWIDNICY
Wykonanie: Adriana Musiał