główna zawartość
artykuł nr 1

Rada Społeczna

Rada Społeczna SPZOZ Powiatowego Pogotowia Ratunkowego w Świdnicy, zgodnie z art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2012 r. o działalności leczniczej ( Dz. U. 2016, poz. 1638)  jest organem inicjującym i opiniodawczym podmiotu, tworzącego  zakład oraz organem doradczym Dyrektora SP ZOZ  Powiatowego Pogotowia Ratunkowego w Świdnicy.

Zadania Rady Społecznej określa art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2012 r. o działalności leczniej (Dz. U. 2016, poz. 1638).

Tryb pracy Rady Społecznej SPZOZ Powiatowego Pogotowia Ratunkowego w Świdnicy, podejmowanie uchwał określa Regulamin Rady zatwierdzony przez podmiot tworzący.