główna zawartość
artykuł nr 1

Dane osób zarządzających jednostką

Dyrektor

Małgorzata Jurkowska

 

Z-ca dyrektora ds. lecznictwa

Tomasz Derej

 

Główny Księgowy

Danuta Zisiadu

 

Przełożony Pielęgniarz

Cezary Bzdyla